http://norbimasszor.hu
19. feladat: A gyakorlaton levő
tanulók kérdéseket intéznek Önhöz a masszázskezeléshez, a kezelő személy
magatartásához kapcsolódó etikai, morális kérdésekről. Tájékoztassa a tanulókat!
 Válaszában térjen ki a következő szempontokra:
       
a
beteg fogadása, a kezelőlap értelmezése,
       
a
kliens adatainak kezelése
       
az
intimitás követelményének betartása, az erre szolgáló körülményeinek
kialakítása
       
a
helyénvaló kommunikáció a klienssel
       
a
kliens viselkedési problémái, és azok megfelelő kezelése
       
a
masszőr megjelenése, magatartása
1.)
A beteg fogadása, a kezelőlap értelmezése,
A
beteg fogadásakor a bemutatkozást követően ellenőrizni kell a beteg személyazonosságát,
a kezelőlapon megjelölt betegség jellegét, a kezelendő testrészt és a kezelés
módját. Rá kell kérdezni, nincs-e olyan betegsége, amely miatt a kezelés
ellenjavallt.
A
kezelőlapon a szakorvos feltünteti a beteg nevét,címét,  TAJ-számát és a diagnózist. Továbbá
tartalmazza az orvos nevét (aláírását), pecsétjét. A kezelőlap első oldalán fel
vannak tüntetve a lehetséges kezelések. Az orvos itt megadja az adott kezelés
időtartamát és fürdőkezelés esetén annak hőfokát. A kezelőlapon található egy
emberi test ábrázolása elől-, illetve hátulnézetben, amelyen az orvos bejelöli
a kezelendő testtájékot. Ha nem kerül bejelölésre testtájék, akkor az egész
testre vonatkozik a kezelés.A kezelőlap hátoldalán a beteg megjelenésekor, a
kezelés elvégzése után a kis rublikában a dátum és a kezelő aláírása
szerepel.Így lehet a felírt kezelések számát ellenőrizni.
2.)
A kliens adatainak kezelése
Egészségügyi
adat fogalma:

Az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a
megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó,
általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi
ellátó-hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott
adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló
mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).
Adatkezelés:
Személyes
adatokon végzett bármely művelet
Kép-
és hangfelvétel, fénykép készítése személyes adatok kezelésének minősül
Az
adatvédelmi törvény terjedelmes, de nem kimerítő felsorolást tartalmaz
A
„kifecsegés”, „kikiabálás” is jogsértő (adatbiztonsági követelmény megsértése)
Az
adatkezelés célja:
az
egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
a
betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a
szakfelügyeleti tevékenységet is,
az
érintett egészségi állapotának nyomon követése,
a
betegjogok érvényesítése.
A
beteg adatait bizalmasan kell kezelnie mindenkinek, aki a gyógyítása során
kapcsolatba kerül vele. Az egészségügyi intézmények egymás között
továbbadhatják a beteg adatait, ha erre a gyógykezelés érdekében szükség van,
az egészségügyi hálózaton kívülre adatokat azonban csak a beteg
hozzájárulásával továbbíthatnak. Nem kérik azonban a beteg hozzájárulását, ha
az adattovábbítást más személy életének, testi épségének, egészségének védelme
teszi szükségessé, és akkor sem, ha a saját egészségének érdekében az őt
gondozó személlyel kell adatokat közölni.
3.)
Az intimitás követelményének betartása, az erre szolgáló körülményeinek kialakítása
Intimitás: Az ember legszűkebb
környezetére tartozó, legbensőbb érzelmeinek, testi- lelki integritásának és
méltóságának tiszteletben tartását jelenti. Ennek betartása és biztosítása a
kezelés során alapvető követelmény!
Betartásának
hatásai:
kialakul
a bizalom
csökken
a bizonytalanság érzés
csökken
a szégyenérzet
csökken
a kiszolgáltatottság érzése
(A fehér köpeny nem ment fel az
intimitás tisztelete alól (pl. vizsgálat közben bemenni a vizsgálóba, ha nem
saját betegünk van ott)).
Az
intimitás megtartásának célja:
beteg
érdekeinek védelme
az
emberi méltóság megőrzése, megóvása
megfelelő
figyelem, tapintat, türelem
kiszolgáltatottság
érzésének csökkentése
Az
intimitás akkor kezdődik, mikor a beteg belép az intézménybe és akkor végződik,
ha elhagyja az intézményt.
Biztosításának
feltétele:
nyugodt
légkör (1 beteg-1 helység + függöny)
tapintat,
empátia
beszélgetés
(oldható az intimitás, mely kezdetben elterelés, később ráirányuló kérdések)
az
eszközök megfelelő elhelyezése (kéznél legyen)
illetéktelenek
ne zavarják a kezelést (fehér köpeny szindróma)
titoktartás
ne
hangozzon el sértő, bántó megjegyzés, sem a kezelt betegre, se másra
ne
legyen sértő, bántó, bizalmaskodó a személyzet magatartása
megfelelő,
tiszta megjelenés (ne legyen se kihívó, se topis)
4.)
A helyénvaló kommunikáció a klienssel
Higgadt,
tapintatos beszédstílusban foglalkozzon a beteggel, és mindig szeretettel
kezelje!
Vegye
komolyan a beteg panaszát, érdeklődjön rendszeresen a beteg állapota iránt.
Kerülje
a bizalmaskodó hangot.
A
pozícionális helyzetével soha ne éljen vissza.
A
beteg előtt senkire ne tegyen megjegyzést.
Oldja
a beteg feszültségét, erősítse a gyógyulásba vetett hitét.
Ne
ajánljon újabb gyógymódokat, ne ingassa meg a beteg orvosába vetett hitét.
Öltözködésével,
hanghordozásával, viselkedésével kellemes összhatást keltsen.
Tartsa
szem előtt, hogy a betegnek a gyógyulásához nyugalomra és harmóniára is szükség
van a masszázs mellett.
Kezelés
közben minden figyelme a betegre irányuljon.
5.)
A kliens viselkedési problémái, és azok megfelelő kezelése
A
beteget tájékoztassa pontos megjelenési kötelességéről, késésének következményeiről
és a higiéniáról.
Az
elkésett beteget nem köteles kezelni a következő, időben pontosan érkező, beteg
rovására.
6.)
A masszőr megjelenése, magatartása
fontos
a jó megjelenés,  a ruházat mindig legyen
tiszta, de ne hivalkodó
az
ápoltság fontos része a hajviselet, borotválkozás, száj és körömápolás

modor, kulturáltság, előzékenység,  kedvesség
, érdeklődés, empátia,

IDŐPONTOT KÉREK MOST!