http://norbimasszor.hu

A trapézizom (musculus trapezius) egy izom az ember felső
testén, a hátán.
Eredés, tapadás, elhelyezkedés:
Ez az izom nagy kiterjedése miatt több részről ered. A koponya
protuberantia occipitalis externa nevű részéről, a ligamentum
nuchaeról és a nuchae linearól erednek a felsőbb rostok. A
gerincnél található rostok a processus spinosus vertebraeról
erednek a a C7 és T12 között. A kulcscsont lateralis harmadán,
a processus acromionon és a spina scapulaen tapad.
Funkció:
Emeli és forgatja lapockát (scapula)

IDŐPONTOT KÉREK MOST!