http://norbimasszor.hu

10.feladat

A tanulási zavar – meghatározása, okai

Meghatározása

A tanulási zavar meghatározásánál megfogalmazódnak mindazon gondolatok,
melyek a tanulási zavarral foglalkozó irányzatokban
gyógypedagógiai-pszichológiai szemléletűek:
„Tanulási zavarnak tekintjük azt az – intelligencia szint alapján
elvárhatónál lényegesen – alacsonyabb tanulási teljesítményt, amely gyakran
neurológiai deficit vagy funkciózavar talaján jön létre, sajátos kognitív
tünetegyüttessel. Ezek a részképesség zavarok alapvetően nehezítik az iskolai
tanulás során az olvasás, az írás és/vagy a matematika elsajátítását. A
teljesítménykudarcok gyakran másodlagos neurotizációhoz vezetnek. A tanulási
zavar a legkoraibb időszakban alakul ki és tünetei felnőtt korban is
fellelhetők. Kognitív és tanulási terápiával jól befolyásolható. Társuló
tünetként megjelenhet különböző fogyatékosságoknál.”
(Dr. Sarkady – Dr. Zsoldos)

Okai

A tanulási zavar általában több ok együttes hatására jön létre, hátterében:

 • az egyes részképességek
  fejletlensége
  • pl. a beszéddel
   kapcsolatos problémák
  • gyenge hallási,
   látási észlelés
  • fejletlen kézmozgás
 • genetikai vagy örökletes
  tényezők
 • terhesség alatti problémák
 • szülés körüli nehézségek
  (pl. elhúzódó szülés, oxigénhiány stb.)
 • csecsemőkori ismétlődő
  lázas állapotok állhatnak.
 • minimális agykárosodás
  (MCD, POS stb.)
 • az egyes perceptuális
  (észlelési) funkciók összerendezettségének hiánya
 • gyenge verbális, nyelvi
  készésgek

A tanulási zavar jellemzői

 • A tanulási zavart
  legtöbbször részképesség-kiesések, egyes területeken történt fejlődésbeli
  elmaradások okozzák.
 • Sok esetben valóban csak
  megkésett fejlődésről van szó, de gyakran igazi deficit áll az olvasás,
  írás, helyesírás vagy számolás terén mutatott gyenge teljesítmény mögött.
 • A tanulási nehézségekkel
  küzdő gyermekre jellemző, hogy figyelmetlen, ügyetlen, munkái rendetlenek,
  rajzai csúnyák és teljesítménye ingadozó.
 • A viselkedésbeli tünetek
  nagyrészt másodlagosan, a teljesítményprobléma nyomán fejlődnek ki.
 • Túlnyomóan a probléma a
  fejlődés korai szakaszaiban, a pszichikus funkciók eltérő fejlődésének
  következtében lép fel.

A tanulási zavar kritériumai

 • a tanulási
  teljesítőképesség és a tanulási teljesítmény eltérése
 • a megismerési (kognitív)
  funkciók rendellenes működése
 • sajátos magatartás (pl. kontrollképtelenség,
  érzelmi kiegyensúlyozatlanság, hiperaktivitás)

A tanulási zavar típusai

Részképességzavarok

Részképesség: a komplex teljesítmények (pl. írás, olvasás, számolás)
kivitelezését lehetővé tevő kognitív és motoros funkciók.
A motoros és a kognitív funkciók területén megmutatkozó deficitet nevezzük
részképességzavarnak, amely az intelligenciaszinttől függetlenül lép fel.

 • A kognitív funkciók zavarai
  • A percepció zavarai
   • Az
    egyensúlyrendszer zavarai
   • Az auditív rendszer
    zavarai
   • A vizuális rendszer
    zavarai
   • A
    taktilis-kinesztetikus rendszer zavarai
  • Figyelemzavar
  • Emlékezeti problémák
  • A gondolkodás zavara
  • Beszéd
   sajátosságainak zavara
 • A motorikum zavarai
  • Az izomtónus zavarai
   • hipotónus
   • hipertónus
  • A nagymozgások
   zavarai
   • rosszul integrált
    reflexek
   • zavarok a
    testtartás-, állás- és egyensúly-reakciókban
  • A finommotorika
   zavarai
  • A cselekvés
   tervezésének és irányításának zavarai

Komplex tanulási zavarok

 • Diszlexia: napjainkban
  vannak, akik kizárólag a speciális olvasási nehézséget értik rajta, mások
  kombinált, olvasási-, és írási nehézséget definiálnak vele, és végül
  vannak, akik mindenfajta tanulási nehézséget diszlexiának neveznek.
 • Diszgráfia, diszortográfia:
  az írás, helyesírás nehézsége.
 • Diszkalulia: a számolás
  nehézsége, számolási zavar.
 • Viselkedés, énkép,
  önértékelés területén mutatkozó zavarok

Más megközelítés alapján (Gerebenné nyomán)

 • Idegi eredetű (neurogén)
  tanulási zavarok
  • Ezek a központi
   idegrendszer működési zavarainak következtében jönnek létre
 • Lelki eredetű (pszichogén)
  tanulási zavarok
  • Ezek környezeti
   ártalmak hatására alakulnak ki
 • Poszttraumás tanulási
  zavarok
  • Ezek gyermekkori
   szerzett agykárosodások következményei

IDŐPONTOT KÉREK MOST!