http://norbimasszor.hu
Négy legfontosabb alapelv a mai
bioetikában, amit minden erkölcsi dilemma megoldásakor figyelembe kell venni.
1.  Az
automia tiszteletének az elve
(ezen belül a gondolkodás, akarat, és a
cselekvés autonómiája.
2.                
A „Ne árts elve”
(három fontos eleme)
                    
Az orvosnak mindig a beteg javát, jóllétét kell
legfontosabbnak tartania.
                    
Az orvos mindig kellő gondossággal járjon el, a veszélyeket
minimumra szorítsa le.
                    
A beavatkozás előnyeit és hátrányait is mérlegelnie
kell.
3.                
A jótékonyság
elve
.
                    
Pozitív jótékonyság elve: Előzd meg, és szüntesd meg a
rosszat. Tegyél jót!
                    
Hasznosság elve. Maximális haszon/kár aránya
4.                
Az igazságosság
elve
. Mindenkinek egyenlően, szükségletei szerint, szorgalma és
erőfeszítése szerint, teljesítménye, érdemei és a piac törvényei szerint.
Figyelembe lehet venni még:
                    
Bizalom elve
                    
Az orvosi eskü tézisei
                    
Az orvosi titok és adatvédelem.
                    
Önrendelkezési jog
Az egészségügyi dolgozókkal szemben
elvárt etikai követelmények:
                    
Alapértékek (szubjektumhoz kötődnek: élet, tudat,
tevékenység, szenvedés, erő, akaratszabadság, előrelátás, céltevékenység
                    
Erkölcsi alapértékek: Igazságosság, bölcsesség,
önuralom

IDŐPONTOT KÉREK MOST!