http://norbimasszor.hu
A társadalombiztosítási ellátásokat a biztosított által fizetendő egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékból, a foglalkoztató által fizetett egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási (együtt társadalombiztosítási) járulékból, illetőleg az ugyancsak a foglalkoztató által fizetett táppénz hozzájárulásból kell fedezni.
A foglalkoztató a törvényben meghatározott körben a biztosított betegsége miatt keresőképtelensége, valamint kórházi ápolása időtartamára folyósított táppénz 1/3-át fizeti hozzájárulás címén.
A kiegészítő tevékenységet folytató, társas vállalkozó után a társas vállalkozás nem társadalombiztosítási járulékot, hanem baleseti járulékot fizet, és ugyancsak baleseti járulékot fizet nyugdíjjárulék, és társadalombiztosítási járulék helyett a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó is.
Járulékok:
                     nyugdíjjárulék
                     magánnyugdíj pénztári tagdíj
                     egészségbiztosítási járulék
                     nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék
                     táppénz hozzájárulás
                     baleseti járulék
Biztosított fizet: egészségbiztosítási járulék 4%, nyugdíjjárulék 8, 5%
Foglalkoztató fizet: társadalombiztosítási járulék, ennek két része: egészségbiztosítási járulék 11%, nyugdíjbiztosítási járulék 18%
                     Társas vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után és a kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő egyéni vállalkozó 5%-os baleseti járulék fizetésére kötelezett
                     A foglalkoztató a biztosított betegsége miatti keresőképtelensége, valamint kórházi ápolása időtartamára folyósított táppénz egyharmadát hozzájárulás címén fizeti
                     Magánnyugdíjpénztár tagja nyugdíjjárulék és tagdíj fizetésére kötelezett Tagdíj 8%, járulék 0, 5%
                     Egészségügyi hozzájárulás (EHO) tételes 3450FT/hó, százalékos 11%-az az adóalapnak. Ez adó jellegű kötelezettség, amit a cég fizet.
A TAJ szám egy azonosító, ami mindentől független. Nem jogosít semmire, mögötte jogosultság van. A TAJ szám mellé kell a személyi igazolvány, külföldinél útlevél, és fizetést igazoló kiskönyv. A TAJ szám alapján tudják nyomon követni, hogy fizetem ezen a járulékokat (mit, mennyit, mióta), és azt, hogy mennyit költött rám az OEP:

IDŐPONTOT KÉREK MOST!