http://norbimasszor.hu
a, Az egészségügyi szakképzés rendszere. A hazai és a nemzetközi struktúra összehasonlítása
1993. / LXXVI. trv. a szakképzésről :
            * megalkotásának oka :
                        – a Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz
                        – a nemzetgazdaság követelményeihez
                        – a munkaerőpiac igényeihez
            rugalmas és differenciált szakképzési rendszer alakuljon ki.
Az Alkotmányban biztosított a tanuláshoz való jog, illetve a munkában való részvétel.
A szakképzés lehet :
            – iskolarendszeren kívüli
            – iskolarendszeren belüli
            * a szakképzés speciálisabb, mint az alapképzés
            * képzési fokok különülnek el, amelyek alapján elméleti és gyakorlati ismereteket
                        nyújt
            * képzési szintek :
                        – alap-
                        – közép-          fokú szakképzés, mely szakosít
                        – felső-
            * egészségügyi szakképzés történhet :
                        – alap-
                        – közép-          keretben, egyetemi és főiskolai szinten
                        – felsőfokú-
A szakképzés irányítási rendszere :
            – a munkaügyi miniszter koordinálja és a
            – szakképzésért felelős miniszterrel együtt :
                        – kiadja az OKJ-t
                        – meghatározza a szakmai vizsgáztatás általános szabályait, eljárásait
                        – külföldön szerzett szakképesítés honosításának feltételeit
1. Általános statisztikai adatok — a piac
            * ápolók :       68 % szakképzett
                                   27 % más szakképesítése van
                                   5 % szakképzetlen
            * szakdolgozók :       68 % szakképzett
                                               17 % más egészségügyi szakképesítése van
                                               14 % szakképzetlen
2. A szakképzés rendszere
A szakképzés rendszerét alapvetően két törvény határozza meg :
            1. Szakképzési Törvény
                        — OKJ
                                   —- Szakmai és Vizsgáztatási Követelmények
                                               – központi oktatási programok
                                               – helyi oktatási programok
            2. Egészségügyi Törvény
                        — Továbbképzésről szóló jogszabály
                        — Működési nyilvántartásról szóló jogszabály
3. Szakképzés irányítása :
            Miniszter :
                        1. Felsőoktatási Bizottság
                        2. Egészségügyi Tudományos Tanács
                        3. ESZTT      
                                   a, Szakmapolitikai és Minőségbiztosítási Bizottság
                                   b, Egészségügyi Felsőfokú Szakirányú Szakképzési- és
                                               Továbbképzési Bizottság
                                   c, Egészségügyi Szakképzési- és Továbbképzési Bizottság
            ESZTT :
                        * Feladata :    – kezdeményez
                                               – véleményez
                                               – előre jelez
                                               – közreműködik
                        * Tagok : 25 fő :       – felsőoktatás
                                                           – középfokú szakképzés
                                                           – szakmai kamarák
                                                           – szakmai kollégiumok
                                                           – közvetlen megbízott
            ESZTB :
                        * Feladatok :
                                   – képzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos döntések
                                   – szakképzést, továbbképzést érintő pályázatok
                                   – szakképzések követelményei
                                   – új szakképesítések bevezetése
                                   – továbbképzések pontértéke
4. A szakképzés magyarországi struktúrája :
            – 13 szakképzés van jelenleg
            – a szakképesítések között nincs átjárhatóság
            – gyerekápolóra szükség van ? ( Európában az áp9olóképzésre épül specializáltan )
            – ápolók – szülésznők csoportja ðebből vonul le minden
Jelen struktúra :
            * ápolási asszisztens                                                 gyermekintenzív
                                                                                              onkológiai
                                                                                              epidemiológiai
            * csecsemő- és gyermekápoló                                  gerontológiai
                                                                                              pszichiátriai
                                                                                              közösségi
            * ápoló                                                                      diabetológiai
                                                                                              nefrológiai
                                                                                              foglalkozás egészségügy
            * szülésznő                                                                intenzív
                                                                                              aneszteziológiai
            * mentőápoló                                                            endoszkópos
                                                                                              műtős
Jelen helyzet :
            * 61 OKJ szakképesítés
                        – 6 klinikai szakápoló
                        – 15 klinikai szakasszisztens
                        – 1 szakgondozói
            * HÍD- programok
            * 5.5
            * főiskola
            * egyetem
5. Európai direktívák :
            * I. kategória ( automatikus elfogadás )
                        – orvos, gyógyszerész
                        – fogorvos, állatorvos
                        – ápoló, szülésznő
            * II. Egyedi megítélés
                        – olyan szakképesítések, amelyekben egyedi megítélés van, pl. : fizioterápiás
                                   asszisztens

IDŐPONTOT KÉREK MOST!