Egészségügyi Asszisztens

Ha valaki szeretne egészségügyi asszisztensként elhelyezkedni, tehát egészségügyi intézményekben, kórházakban vagy háziorvosi rendelőintézetekben szeretne dolgozni, akkor középfokú végzettségre, tehát érettségire van szüksége, valamint egészségügyileg is alkalmasnak kell lennie erre a pályára. (Az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vérnyomás és testsúlymérés, valamint látás vizsgálat történik. A gyakorlat kezdete előtt szükség van 1 évnél nem régebbi tüdőszűrő eredményre, illetve az ÁNTSZ-be kell székletet az erre kialakított tartályban eljuttatni bakteriológiai vizsgálatra)

Az asszisztensnek az alábbi feladatokat kell munkája során ellátnia:

– kommunikáció a betegekkel és a hozzátartozóikkal

– a betegek tájékoztatása, tanácsokkal való ellátása

– a betegek segítése a vizsgálat előtt, alatt és utána is

– a rendelőben lévő műszereket tisztán illetve sterilen kell tartani

– dokumentációs feladatokat kell végezni

– vizsgálati és kezelési időpontokat egyeztet a beteggel

– orvosi utasításra önállóan végez olyan feladatokat, amelyek kompetenciakörének megfelelnek

Egészségügyi szakképzés jelenleg OKJ-s szakképzés formájában érhető el, ami középfokú végzettségnek felel meg, jelenleg modulos képzésben fut és két évet kell nappali tagozaton teljesíteni a szakképesítés megszerzéséért.

A képzés jelenleg 7 modulból épül fel, amelyek a következők:

– Interakció az egészségügyi ellátásban

– Aszepszis, antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem

– Egészségmegőrzés- egészségfejlesztés- egészségnevelés

– Első ellátás- elsősegélynyújtás

– Betegmegfigyelés- tünetfelismerés

– Diagnosztizálás- monitorozás- előkészítés

– Beavatkozások- asszisztálás- dokumentálás

Az első évfolyam első féléve 17 hét elméletből és 1 hét vizsgahétből áll.

Az első félévben az alábbi négy modulban szereplő tantárgyakat tanulhatjuk meghatározott óraszámban.

Interakció az egészségügyi ellátásban modul:

– pedagógia 34 óra

– etika 34 óra

– jog 34 óra

– szociológia 34 óra

– kommunikáció 17 óra

– latin 34 óra

– angol 34 óra

– informatika 17 óra

Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem modul:

– fertőtlenítés-sterilizálás 17 óra elmélet, 17 óra gyakorlat

– járványtan 34 óra

– munkavédelem: 17 óra elmélet, 17 óra gyakorlat

Első ellátás-elsősegélynyújtás modul:

– elsősegélynyújtás 51 óra elmélet, 51 óra gyakorlat

Egészségmegőrzés – egészségfejlesztés – egészségnevelés modul:

– anatómia 34 óra

– mentálhigiéné 34 óra

– egészségnevelés- egészségfejlesztés 34 óra

– egészségmegőrzés 34 óra

– egészséges életmód 17 óra

Az első évfolyam második féléve 12 hét elméletből, 1 hét vizsgahétből és 5 hét (200óra) intézményben eltöltött gyakorlatból épül fel.

Az alábbi tantárgyakat tanulhatjuk a Betegmegfigyelés- tünetfelismerés modul keretében:

– egészséges ember mutatói 36 óra

– anatómia 72 óra elmélet, 12 óra gyakorlat

– kórtan 60 óra

– belgyógyászat 36 óra

– ápolástan 12 óra elmélet, 60 óra gyakorlat

A második évfolyam első féléve 13 hét elméletből, 1 hét vizsgahétből és négy hét gyakorlatból épül fel.

A Diagnosztizálás-monitorozás-előkészítés modul keretében az alábbi tantárgyakat tanulhatjuk:

– szakápolástan 26 óra elmélet, 78 óra gyakorlat

– szemészeti ismeretek 13 óra elmélet

– fül orr gégészeti ismeretek 26 óra elmélet

– bőrgyógyászati ismeretek 13 óra elmélet

– nőgyógyászati ismeretek 13 óra elmélet

– gyermek- gyógyászati ismeretek 26 óra elmélet

A második évfolyam második féléve 6 hét elméletből, 8 hét gyakorlatból és a záróvizsgákból épül fel.

A Beavatkozás-asszisztálás-dokumentálás modul keretében az alábbi tantárgyakat tanulhatjuk:

– sebészet 18 óra elmélet

– asszisztálás 12 óra elmélet, 24 óra gyakorlat

– gyógyszertan 36 óra elmélet

– terápiás alapismeretek 14 óra elmélet, 60 óra gyakorlat

– ápolás lélektan 30 óra elmélet

A gyakorlatok az alábbi szerint alakulnak:

1. félév: nincsen gyakorlat

2. félév: sebészet, szemészet, belgyógyászat, fül- orr gégészet

3. félév: radiológia, központi labor

4. félév: belgyógyászati illetve sebészeti osztály

Ha valaki megszerzi a szakmát, akkor tovább tanulás mellett az alábbi szakképesítéseket szerezheti meg:

Fizioterápiás szakasszisztens
Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens
Fogászati asszisztens
Ráépülés:
Klinikai fogászati higénikus
Gyógyszertári asszisztens
Ráépülés:
Gyógyszerkiadó szakasszisztens


Comments are closed.