http://norbimasszor.hu

Ha valaki szeretne egészségügyi asszisztensként elhelyezkedni, tehát egészségügyi intézményekben, kórházakban vagy háziorvosi rendelőintézetekben szeretne dolgozni, akkor középfokú végzettségre, tehát érettségire van szüksége, valamint egészségügyileg is alkalmasnak kell lennie erre a pályára. (Az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vérnyomás és testsúlymérés, valamint látás vizsgálat történik. A gyakorlat kezdete előtt szükség van 1 évnél nem régebbi tüdőszűrő eredményre, illetve az ÁNTSZ-be kell székletet az erre kialakított tartályban eljuttatni bakteriológiai vizsgálatra)

Az asszisztensnek az alábbi feladatokat kell munkája során ellátnia:

– kommunikáció a betegekkel és a hozzátartozóikkal

– a betegek tájékoztatása, tanácsokkal való ellátása

– a betegek segítése a vizsgálat előtt, alatt és utána is

– a rendelőben lévő műszereket tisztán illetve sterilen kell tartani

– dokumentációs feladatokat kell végezni

– vizsgálati és kezelési időpontokat egyeztet a beteggel

– orvosi utasításra önállóan végez olyan feladatokat, amelyek kompetenciakörének megfelelnek

Egészségügyi szakképzés jelenleg OKJ-s szakképzés formájában érhető el, ami középfokú végzettségnek felel meg, jelenleg modulos képzésben fut és két évet kell nappali tagozaton teljesíteni a szakképesítés megszerzéséért.

A képzés jelenleg 7 modulból épül fel, amelyek a következők:

– Interakció az egészségügyi ellátásban

– Aszepszis, antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem

– Egészségmegőrzés- egészségfejlesztés- egészségnevelés

– Első ellátás- elsősegélynyújtás

– Betegmegfigyelés- tünetfelismerés

– Diagnosztizálás- monitorozás- előkészítés

– Beavatkozások- asszisztálás- dokumentálás

Az első évfolyam első féléve 17 hét elméletből és 1 hét vizsgahétből áll.

Az első félévben az alábbi négy modulban szereplő tantárgyakat tanulhatjuk meghatározott óraszámban.

Interakció az egészségügyi ellátásban modul:

– pedagógia 34 óra

– etika 34 óra

– jog 34 óra

– szociológia 34 óra

– kommunikáció 17 óra

– latin 34 óra

– angol 34 óra

– informatika 17 óra

Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem modul:

– fertőtlenítés-sterilizálás 17 óra elmélet, 17 óra gyakorlat

– járványtan 34 óra

– munkavédelem: 17 óra elmélet, 17 óra gyakorlat

Első ellátás-elsősegélynyújtás modul:

– elsősegélynyújtás 51 óra elmélet, 51 óra gyakorlat

Egészségmegőrzés – egészségfejlesztés – egészségnevelés modul:

– anatómia 34 óra

– mentálhigiéné 34 óra

– egészségnevelés- egészségfejlesztés 34 óra

– egészségmegőrzés 34 óra

– egészséges életmód 17 óra

Az első évfolyam második féléve 12 hét elméletből, 1 hét vizsgahétből és 5 hét (200óra) intézményben eltöltött gyakorlatból épül fel.

Az alábbi tantárgyakat tanulhatjuk a Betegmegfigyelés- tünetfelismerés modul keretében:

– egészséges ember mutatói 36 óra

– anatómia 72 óra elmélet, 12 óra gyakorlat

– kórtan 60 óra

– belgyógyászat 36 óra

– ápolástan 12 óra elmélet, 60 óra gyakorlat

A második évfolyam első féléve 13 hét elméletből, 1 hét vizsgahétből és négy hét gyakorlatból épül fel.

A Diagnosztizálás-monitorozás-előkészítés modul keretében az alábbi tantárgyakat tanulhatjuk:

– szakápolástan 26 óra elmélet, 78 óra gyakorlat

– szemészeti ismeretek 13 óra elmélet

– fül orr gégészeti ismeretek 26 óra elmélet

– bőrgyógyászati ismeretek 13 óra elmélet

– nőgyógyászati ismeretek 13 óra elmélet

– gyermek- gyógyászati ismeretek 26 óra elmélet

A második évfolyam második féléve 6 hét elméletből, 8 hét gyakorlatból és a záróvizsgákból épül fel.

A Beavatkozás-asszisztálás-dokumentálás modul keretében az alábbi tantárgyakat tanulhatjuk:

– sebészet 18 óra elmélet

– asszisztálás 12 óra elmélet, 24 óra gyakorlat

– gyógyszertan 36 óra elmélet

– terápiás alapismeretek 14 óra elmélet, 60 óra gyakorlat

– ápolás lélektan 30 óra elmélet

A gyakorlatok az alábbi szerint alakulnak:

1. félév: nincsen gyakorlat

2. félév: sebészet, szemészet, belgyógyászat, fül- orr gégészet

3. félév: radiológia, központi labor

4. félév: belgyógyászati illetve sebészeti osztály

Ha valaki megszerzi a szakmát, akkor tovább tanulás mellett az alábbi szakképesítéseket szerezheti meg:

Fizioterápiás szakasszisztens
Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens
Fogászati asszisztens
Ráépülés:
Klinikai fogászati higénikus
Gyógyszertári asszisztens
Ráépülés:
Gyógyszerkiadó szakasszisztens


IDŐPONTOT KÉREK MOST!