http://norbimasszor.hu
1. kidolgozott aszepszis- antiszepszis tétel
Lakóhelyén nagy ellentéteket váltott ki a szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése. A polgármester felkéri mint egészségügyi dolgozót, hogy beszéljen az emberekkel a szelektív hulladékgyűjtésről, érveljen a környezetvédelem mellett. Tájékoztassa a megjelenteket a környezetvédelemről és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról! A tájékoztató során az alábbi szempontokra térjen ki:
– a környezetvédelem fogalma, tárgya, feladata

– a környezetvédelem jogi szabályozása

– a környezetvédelem módszerei, eszközei, területei

– szelektív hulladékgyűjtés szabályai

___________________________________________________________________________

Környezetvédelem fogalma: A környezetvédelem az ember által okozott, vagy okozandó (megelőzni mindig olcsóbb!) kár minimalizálását jelenti a természetes és mesterséges (épített) környezet, azaz az ember érdekében. A környezetvédelem olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása

A környezetvédelem jogi szabályozása

Az 1995. évi LIII. Törvény  A környezet védelmének általános szabályairól,

A 2000. évi XIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

1994. évi LV. törvény a termőföldről

Az 1996. évi LII. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításár

A környezetvédelem módszerei eszközei, területei:

Területei: A leggyakoribb csoportosítás az érintett közeg alapján történik:

– Levegőtisztaság-védelem

– Vízminőség-védelem

– Talajvédelem.

A szennyezés jellege miatt külön terület a zajártalmak elleni védekezés, valamint külön

területnek számít a hulladék-kezelés, függetlenül attól, hogy levegő-, víz-, vagy

talajszennyezést okoz e.

Eszközei: Jogszabályok, szervezetek, gazdasági szabályozók, kutatás, fejlesztés,

szankcionálás megfigyelőrendszer, tudatformálás.

Szelektív hulladékgyűjtés  azt jelenti, hogy a háztartási hulladékokat anyag fajtánként külön gyűjtjük.

Gyűjtőszigetes gyűjtés: A gyűjtősziget olyan szelektív gyűjtési megoldás, ahol az egyes szelektíven gyűjtött anyagtípusok külön gyűjtőedényben kerülnek elhelyezésre. Az edények általában a hulladéktípusoknak megfelelően különböző színűek. A gyűjtőszigetek rendeltetésszerű használatában a speciálisan kialakított bedobónyílások mellett elhelyezett piktogramok segítik a lakosságot.

Zsákos, kukás gyűjtés: elsősorban a szerves hulladék és a csomagolási hulladékok gyűjtésének gyakori módszere. Leginkább kertes-, családi házas övezetben jellemző. Az egyes háztartások erre a célra kialakított gyűjtőedényzetet kapnak (zsák, doboz, kuka), amelyet a hulladékgyűjtő tájékoztatása alapján megadott időpontban a ház elé készítenek.

Hulladékudvar: kiszolgáló személyzettel rendelkezik, kerítéssel körülhatárolt, legtöbbször őrzött terület, nyitvatartási ideje van, a különböző hulladékokat a lakosság szállítja a helyszínre. A hulladékudvarok a háztartásban külön gyűjtött és beszállított hulladékot díjtalanul átveszik és gondoskodnak annak további kezeléséről, felhasználásáról.

Szelektív hulladékgyűjtés szabályai

Szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas helyen szabaduljon meg a műanyag, az üveg, a papír és a szerves hulladéktól! A szelektív hulladékgyűjtés lényege, hogy a különválogatott hulladék újrahasznosításra kerülhessen, így csökkentve a környezet terhelését. Ehhez azonban kulcsfontosságú a szelektív gyűjtés szabályainak pontos betartása. A rendszer hibáját legtöbbször a különböző anyagfajták nem pontos szétválogatása okozza.

Ø Papír: Az újrafeldolgozás legfontosabb feltétele, hogy a papír ne legyen szennyezett vagy zsíros. További lényeges momentum, hogy a papíron kívül semmilyen más anyagfajta nem kerülhet a papír és karton gyűjtésére kijelölt edénybe.

Ø Műanyag: A gyűjthetőség és szállíthatóság szempontjából a műanyag háztartási hulladékok számára egy gyűjtőedény kerül kijelölésre, a szelektív gyűjtés keretein belül.

Ø Ételmaradékok

Mi kerülhet ebbe a gyűjtőedényekbe?
· Konyhai hulladékok; Zöldség- és gyümölcsmaradványok; Egyéb ételmaradványok.

Mit nem szabad az ételmaradékos gyűjtőedénybe dobni:
· Fóliák, műanyag csomagolóanyagok;
· Fém és műanyag tároló dobozt.

Ø Üveg: Az üveg az egyik leghatékonyabban hasznosítható anyag. A gyűjtési eljárások némelyike a színes és a fehér üveget egy edényben gyűjti, de léteznek külön gyűjtőedények is. Legtöbbször a megfelelő színkódos segítik az eligazodást.

Ø Szerves hulladékok: A komposztálás során egyes zöld hulladékokból – megfelelő kezelés mellett – biológiai folyamat útján komposzt keletkezik. A komposzt kiválóan alkalmas talajjavításra. A komposztálás célja a szerves hulladékok újrahasznosítása, kellemetlen szagok elnyomásával. Kiemelten fontos, hogy véletlenül sem kerülhet közéjük veszélyes hulladék, vagy annak csomagolása.

                                              2. kidolgozott aszepszis- antiszepszis tétel
Munkahelyén az Ön feladata a tanulók oktatása. Tájékoztassa őket a műszerek fertőtlenítésének szabályairól! A tájékoztató során az alábbi szempontokra térjen ki:

– a mikroorganizmusok életjelenségei, szaporodásuk, szaporodásuk feltételei

– a mikroorganizmusok szaporodását gátló kémiai, fizikai hatások

– oldatok, vegyszerek kiválasztásának szempontjai eszközök fertőtlenítésére

– oldatok készítése, fertőtlenítési eljárások

– műszerek előkészítése fertőtlenítéshez

– eszközök, műszerek, beavatkozások eszközeinek sterilezési módjai, sterilitás ellenőrzése

___________________________________________________________________________

A mikroorganizmusok életjelenségei, szaporodásuk, szaporodásuk feltételei:

Baktériumok: ivartalanul szaporodnak, hosszanti tengelyükre merőlegesen osztódnak, szaporodásuk igen gyors (20-30 percenként).

Szaporodásuk feltétele: nedves, fénytől védett, alacsonyabb hőmérsékletű környezet.

Vírusok: DNS-e vagy RNS-e beépül a sejt DNS-ébe vagy RNS-ébe

Vírus szaporodás: kötődés a vírus és a sejtfelszín között, a vírus bejut a sejtbe, nukleinsava megkezdi a sejt anyagcseréjének átállítását, a sejt saját anyagainak előállítását gátolja, az újonnan szintetizált komponensek egyesülnek (érési szakasz).

Rickettsiák: hasadással szaporodnak.

Gombák: – sarjadzó gombák: sarjadással (bimbózással).

– fonalas gombák: ivartalan szaporító sejteket hoznak létre (konidium = spóra)

– egyes fajok: ivarosan is szaporodnak.

Paraziták: ivartalanul (osztódással) vagy ivarosan.

A mikroorganizmusok szaporodását gátló kémiai, fizikai hatások:

Csíraszám csökkentő hatást eredményez pl. a tisztító-, mosószerek oldataival történő lemosás, vagy a padlófelület felmosása, szappanos kézmosás, helyiségek szellőztetése.

Fizikai ágensek közül fertőtlenítésre ma leggyakrabban a hőenergiát alkalmazzuk telített, túlnyomásos vízgőz, forrásban lévő víz formájában. Ezen kívül a fizikai hatások közé tartoznak még UV sugarak is.

A kémiai ágensekhez soroljuk az antimikrobiális tulajdonságokkal rendelkező vegyületeknek oldat,

aeroszol, vagy gázhalmazállapotban kifejtett mikrobaölő hatását.

A kombinált ágensek pedig a kémiai és fizikai hatások együttes alkalmazását jelentik.

Oldatok, vegyszerek kiválasztásának szempontjai eszközök fertőtlenítése:

Kiválasztásának szempontjai:

– Függ a kórokozó: virulenciájától (a kórokozó megbetegítő képessége), kórokozó

Számától, szervezet ellenálló képességétől, a kórokozó behatolási helyétől.

– Széles spektrumú legyen, minél rövidebb időn belül hasson, minél kisebb

koncentrátumban hatásos legyen, ne károsítsa az eszközöket, a bőr szöveteit.

Eszközök fertőtlenítése:

A betegellátásnál, ápolásnál alkalmazott műszerek/eszközök (beleértve az evőeszközt és ivó

edényzetet is) fertőtlenítését és az azt követő tisztítást, valamint a fertőtlenítő mosogatást

elkülönített helyen kell végezni. A fertőtlenítéshez ebben az esetben is virucid hatású

készítmények alkalmazandók.

Oldatok készítése, fertőtlenítési eljárások:

– oldatok készítése: Eredményes fertőtlenítést csak az előírt koncentrációjú és vegyhatású

oldattal, a szer tulajdonságának megfelelő munkafázisokban, a kórokozó fajtáinak figyelembevételével végezhetünk.

– Fertőtlenítő eljárásokfizikai (hő, sugár), kémiai (oldat, aerosol, gáz),kombinált (fizikai és

kémiai fertőtlenítő eljárásokat egyesítik), speciális fertőtlenítő eljárások

(Azok a módszerek, melyeket diagnosztikus, terápiás vagy profilaktikus célból alkalmazott orvosi eszközök, készülékek, berendezések fertőtlenítésére alkalmazunk Ezek a gyártó kezelési utasítása szerint

történik.)

Műszerek előkészítése fertőtlenítéshez:

Fertőtlenítés:

1. előkészítés: (gyűjtés, előtisztítás, öblítés)

A száraz gyűjtés lényege hogy a betegellátás során a csak erre a célra szolgáló műszerledobóba

kerülnek és a beavatkozás végén vagy hosszabb műtét közben is viszik a tisztítás fertőtlenítés helyére.

Nedves gyűjtés lényege hogy a kötözéseknél, műtéteknél, beavatkozásoknál alkalmazott eszközök,

műszerek használat után azonnal az e célra odakészített edényzetbe kerülnek, melynek műszertisztító oldatot tartalmaznak. Az ollót, peánt, és a kohert szétnyitva kell az oldatba helyezni!

Öblítés: 30°C foknál melegebb folyóvízzel való alapos leöblítés.

2. Tisztítás, fertőtlenítés:

Célja: Az eszközön, műszereken visszamaradt szennyeződéseket kémiai és mechanikai módszerek

kombinált alkalmazásával eltávolítani majd fertőtlenítő oldatba helyezés.

Eszközök, műszerek, beavatkozások eszközeinek sterilezési módjai, sterilitás ellenőrzése:

Csíramentesítés: azoknak az eljárásoknak az összessége, melyekkel elpusztítunk minden mikroorganizmust. Fizikai, kémiai, kombinált lehet.

Eszközök, műszerek, anyagok csoportosítása sterilizálhatóságuk szerint:

I. Anyagcsoport:

Orvosi eszközök (műtéti műszerek), tűk, egyéb fémtárgyak, mikrosebészeti, fogászati

műszerek.

Alkalmazható sterilizáló eljárás: autoklávozás, hőlégsterilizálás vagy plazmasterilizálás.

II. Anyagcsoport

Sterilen alkalmazható egészségügyi textíliák (Műtéti textíliák).

Alkalmazható sterilizáló eljárás: autoklávozás.

III. Anyagcsoport

Sebészeti kötözőszerek, varró anyagok.

Alkalmazható sterilizáló eljárás: autoklávozás.

IV. Anyagcsoport

Gumi- és többször alkalmazható műanyag eszközök, alkatrészek, aneszteziológiai eszközök.

Alkalmazható sterilizáló eljárás: autoklávozás, etilénoxidos gázsterilizálás, formaldehides

gázsterilizálás, plazmasterilizálás.

V. Anyagcsoport

Üveg-, porceláneszközök, üvegedények, tartályok, laboratóriumi üvegedényzet

Alkalmazható sterilizáló eljárás: autoklávozás, hőlégsterilizálás.

VI. Anyagcsoport

Endoszkópok, valamint egyéb diagnosztikus, terápiás célra alkalmazott műszerek,

készülékek, beteggel közvetlenül érintkező alkatrészei

Alkalmazható sterilizáló eljárás: autoklávozás, etilénoxidos gázsterilizálás, formaldehides

gázsterilizálás, plazmasterilizálás, oldatban történő hideg sterilizálás.

VII. Anyagcsoport

Gyógyszeranyagok és készítmények

Irányelv: Magyar Gyógyszerkönyv, valamint az Országos Gyógyszerészeti Intézet ide

vonatkozó határozatai, irányelvei.

Sterilizálás ellenőrzése: a sterilizálás megtörténtét indikátorcsíkkal kell ellenőrizni.
3. kidolgozott aszepszis- antiszepszis tétel

38 éves húsbolti eladó varratszedésen volt a sebészeti szakrendelőben, de izgalmában elfelejtette az ott kapott információkat. Öntől kér tanácsot. Tájékoztassa a beteget a sérülés kezelésének otthoni szabályairól! A tájékoztatás során az alábbi szempontokra térjen ki:

– sebek fajtái és a fertőzések viszonya, sebváladékozás és a fertőzés veszély

– a fertőzések megelőzésének módjai, eszközei, szövődmények megelőzésének fontossága

– veszélyes hulladékok kezelése

___________________________________________________________________________ 

SEBEK: A szervezetet alkotó szövetek külső behatásra bekövetkező folytonossági hiányai. A műtéti sebek kivételével véletlen vagy szándékos sérülés következményei.

Sebek fajtái és a fertőzések viszonya:

Fizikai eredetű sérülések:

– Zúzott seb- vulnus contusum: sebfertőzés gyakori

– Szakított seb: a sebfertőzés valószínű

– Vágott és metszett sebek- vulnus caesum és scissum-: a sebfertőzés nem gyakori

– Szúrt seb- vulnus punctum-: a sebfertőzés gyakori

– Harapott seb- vulnus morsum-: a nyálban lévő anyagok miatt a fertőzés veszély itt a legnagyobb, függetlenül attól, hogy a harapás embertől vagy állattól származik.

– Lőtt sebet- vulnus sclopetarium- : a fertőzés veszélye nagy.

Veszélyes hulladékok kezelése:

Az első és legfontosabb tennivaló az, hogy az otthonunkban keletkező különleges kezelést igénylő hulladékokat ne tegyük a többi hulladék közé a kukásedénybe. Keressünk olyan biztonságos helyet a számukra, hogy pl. a gyerekek, ne férjenek hozzá.

Folyadékzáró, mechanikai sérülésnek ellenálló, éles eszközöket szilárd falú, szúrásálló edényzetben kell gyűjteni.

A sárga színkódot és a nemzetközi bioveszély jelet kell alkalmazni. Hűtés nélkül legfeljebb 48 óráig tárolhatók, hűtőben max. 30 napig. Állandó lehetőség a hulladékgyűjtő udvaron történő átadás, amennyiben a lakásunk közelében lévő udvaron veszélyes hulladékokat is átvesznek.

Elkülönített, különleges kezelést igényel:

–          a kórházak és az egészségügyi intézmények fertőző, mérgező hulladékai

–          a települési szennyvizek tisztításából képződő nyers vagy rothasztott szennyvíz iszap.

Veszélyesnek minősíthetők általában azok a hulladékok, amelyek a vonatkozó előírásokban vagy jogszabályokban hivatkozott határértékeknél nagyobb mennyiségben tartalmaznak bizonyos veszélyes anyagokat. (pl.: higany, kadmium, ólom, arzén-vegyületek, cianidok)

Sebváladékozás és a fertőzésveszély:

Minél élesebb a sértő eszköz, annál kevésbé roncsolja a sebszéleket, annál könnyebb az ellátás során az egyesítés és kisebb a fertőzésre lehetősége. A roncsolt szövetben a kórokozók könnyebben telepednek meg és okoznak fertőzést.

A fertőzések megelőzésének módjai, eszközei:

– Személyi higiéné: kézmosás! – fertőzések terjedésének megakadályozása.

Szennyező tevékenység után, étkezés, étkeztetés, gyógyszerelés előtt, WC használat után, minden tiszta munka elvégzése előtt… stb. kezet kell mosni!

Cél: a kéz bőrfelületén lévő átmeneti mikroflóra elpusztítása, inaktiválása, a fertőzési lánc megszakítása.

– Környezeti higiéné: étkezőasztal, ágynemű, konyha, edények, felületek, evőeszközök, mellékhelyiségek tisztasága.

– Vérrel, váladékokkal terjedőknél: szexuális magatartás, kábítószer élvezet

– Tisztítószereken kívül fertőtlenítő hatású szereket is használjunk.

– A seb bekötése. (Aszepszis antiszepszis szabályainak betartása.)

– specifikus védekezés: gyógyszerek, védőoltás

Szövődmények megelőzésének fontossága:

 A krónikus sebekben kialakuló bakteriális infekció hátráltatja a sebgyógyulást. A fertőzés következtében a seb gyógyulása lelassul vagy lehetetlenné válik. A baktériumok elszaporodása következtében a szövetek a seb alapon elhalnak, a seb mélyebbé válik, a környékre terjedő szövetelhalás fokozatosan nagyobbítja a sebet.

IDŐPONTOT KÉREK MOST!