http://norbimasszor.hu
10.
kidolgozott aszepszis- antiszepszis tétel
A műhelybe gennyes, váladékozó lábszársebbel
érkezik az egyik karbantartó. Tájékoztassa munkatársát az alapvető higiénés
szabályokról, betartásukról és a fertőzés továbbterjedésének
megakadályozásáról! A tájékoztatás során az alábbi szempontokra térjen ki:
– fertőző betegségek csoportosítása, fertőző
forrás, a megelőzés módjai
– a fertőzések terjedési módjai,
testváladékok, mint fertőzőforrások
– a test és különböző felületek higiéniája
– a higiénét létrehozó mechanikus kémiai
eljárások, módszerek, eszközök
– szövődmények megelőzése, fertőzések kivédése,
steril eszközök alkalmazása
___________________________________________________________________________
1, A fertőző betegségek csoportja,
fertőző forrás, megelőzés módjai
¤ Csoportosításuk több szempontból
lehetséges.
– enterális betegségek (szájon át,
bélfertőzések, a kórokozó rendszerint széklettel kerül a külvilágba)
– légutakon keresztül
– haematogén fertőzések (seben keresztül
jut be a véráramba——> a vérfertőzései)
– kültakaró fertőzései (bőr, haj, köröm,
szem, ivarszervek, részben a száj és bőr fertőzései)
– zoonózisok (állatról emberre terjedő
betegségek)
¤ Fertőző forrás, mert a sebbel érintkezve
bárki szervezetébe átjuthat a fertőzés. Önmagát is fertőzheti a beteg, ha nem
megfelelő a higiénéje ( pl: átviszi egy kis hámsérülésébe, amely elfertőződhet)
¤ Megelőzés módjai:
– higiéné betartása (kézmosás, sebbe
szabadkézzel nem nyúlni)
– seb megfelelő, előírt kezelése
2. A fertőzések terjedési módjai,
testváladékok, mint fertőző források
Terjedési módok:
            – Közvetlen
érintkezés
 útján (kontakt úton): a fertőzés közvetlenül a fertőzött
szervezetből kerül egy másik szervezetbe. Pl.: kézfogás, állatharapás,
szexuális         érintkezés.
            – Közvetett
terjedési módok:
                        ¤
cseppfertőzés
                        ¤
víz által
                        ¤
élelmiszerek által
                        ¤
tárgyak közvetítésével
           
Testváladékok:
            –
vizelet
            –
széklet
            –
köpet
            –
sebváladékok
            –
nyálkahártyák váladékai
            –
vér
Felfogó eszközök: ágytál, kacsa,
pelenka, szoba- WC
, köpőcsésze, kötszerek, kémcsövek, stb.
Közvetlenül ne érintkezzünk a
váladékokkal, mert fertőző források lehetnek!
3,  A test és különböző
felületek higiéniája
– napi tisztálkodás (zuhanyzás, fürdés,
mosdótálban való mosakodás ) ———–>minden testtájéknak különböző a
higiéniáját fenntartó módszere, és eszközei ( pl.:
törzs<----------->genitáliák)
– fontos a száj, köröm, hajápolás, fül,
orr higiéné
– a sérült részeket, sebfelületeket az
előírásoknak megfelelően kell kezelni (pl.: ne érje víz, vagy csak ecsetelés,
stb.)
4, A higiénét létrehozó mechanikus,
kémia eljárások, módszerek, eszközök
– a beteg higiénéje (előző szempontban
leírt általános higiéné + több kézmosás az átlagosnál + nagyobb odafigyelés a
sebbel való érintkezésre)
– a seb higiénéje: ez a seb
purulens, fertőzés: helyi tünetekben nyilvánul meg, de előfordulhat általános
tünet is (láz, rossz közérzet, emelkedett fvs-szám)
Sebellátás:
¤ cél: kórokozók távoltartása,
váladék felszívása, hőszigetelés
¤ Fontos a sebkötözés – szárazkötés
—–> később nedves – szárazkötés
¤ Tisztítás: kevésbé szennyezett terület felől a
legszennyezettebb felé!
5, Szövődmények megelőzése, fertőzések
kivédése, steril eszközök alkalmazása:
Szövődmények lehetnek: vérzés, fertőzés, sebszétválás
A szövődményeket és a fertőzés
kialakulását a személyi higiéné, a seb szakszerű és előírt ellátása esetén
megelőzhetjük.
Fontos, hogy sebellátáskor steril
eszközöket, mull-lapokat, kötszereket alkalmazzunk, mert ez segít a seb
tisztántartásában és a fertőzést kivédhetjük.

11.
kidolgozott aszepszis- antiszepszis tétel
Egyik hozzátartozóján a hepatitis jeleit
mutató sárgaság tünetei jelentkeznek. Betegségét klinikai vizsgálatok
igazolják. Tájékoztassa a rokonát az izoláció szerepéről és a környezetében élők
megóvásáról!
A tájékoztatás során az alábbi
szempontokra térjen ki:
– a fertőzések kialakulásának lehetőségei,
a fertőzések terjedési módjai
– kiemelt fertőzési lehetőségek
/leggyakoribb fertőző betegségek/
– a fertőzések megelőzésének módjai,
eszközei, az izolálás módjai, eszközei
___________________________________________________________________________
1. A fertőzések kialakulásának
lehetőségei
Heveny májgyulladásnál (Hepatitis Acuta)
            -A
és E vírus okozta: széklet, vizelet, ételek, ivóvíz útján
            -B
vírus okozta: elsősorban parenterális úton (vér- transzfúzió)
Idült májgyulladásnál (Hepatitis Chronica)
            –
vírus: B, B/D, C
            –
toxicus: alkohol, gyógyszer, kémiai anyagok
            –
autoimmun (oka ismeretlen)
            –
biliáris gyulladás
            –
anyagcsere betegségek
            –
keringési és érrendszeri betegségek
            –
transzplantáció utáni kilökődés
            –
nem alkoholos statohepatitis (NASH)
Ezekből a legfontosabb okok: A-, B-, C-
vírus okozta fertőzés.
2. A fertőzések terjedési módjai
            Széklet,
vizelet, ételek, ivóvíz, vér útján- transzfúzió, használt tű, stb.
3. Kiemelt fertőzési lehetőségek
(leggyakoribb fertőző betegségek)
            –
vér
            –
transzfúzió
            –
használt
tű                 }
Hepatitis A, B, C
            –
széklet
            –
ivóvíz
4. Fertőzések megelőzési módjai, eszközei
– többszörösen vizsgált vérkészítmények
– gumikesztyű használata
– tűcsere program
– fertőzött (és nem fertőzött:) )
széklettel és vizelettel való érintkezés elkerülése
– ivóvíz gyakori fertőtlenítése
– invazív beavatkozásoknál az aszepszis
betartása
5. Az izolálás módjai, eszközei
– Kontakt izoláció:lényege,
hogy a fertőző forrásként szereplő beteg ki legyen emelve, és el legyen
különítve abból  a környezetből, amelyben a fertőzést a fogékony
egyének megkaphatják.
– Abban az esetben, ha a beteg fertőző
osztályon történő elhelyezése nem oldható meg, alapbetegségének megfelelő
osztályon lehet elkülöníteni.
– Higiénés szabályok:
                        ¤  olyan
kórteremben kell elhelyezni a beteget, ahol van külön vizesblokk
                        ¤  a
beteg a kórtermet nem hagyhatja el
                        ¤  külön
ápolási eszközöket kell elhelyezni a kórteremben, melyeket onnan kihozni nem
szabad (csak fertőtlenítés, vagy sterilizálás után használható más betegnél)
                        ¤
a kórteremben csak az a személy tartózkodhat, aki közvetlenül részt vesz a
betegellátásban
                        ¤  védőkesztyű
használata előtt és után kézfertőtlenítés szükséges (sz. e. védőkesztyű csere)
                        ¤
beteg fürdetését célszerű fertőtlenítő hatású folyékony szappannal végezni
                        ¤
takarításhoz külön szett szükséges
                        ¤
a kórt-be való belépéskor és kilépéskor kézfertőtlenítés kötelező
                        ¤
váltóköpenyt a használat után a kórteremben elhelyezett „fertőző”
feliratú szennyeszsákba kerüljön, ha a beteg váladékaival szennyeződött
                        ¤
védőkötény használata javasolt (ha a betegnek hasmenése, drenált sebe, stb.
van)
                        ¤
háromrétegű orr- szájmaszk használata kötelező
                        ¤
gyakori szellőztetés ablakon át (ajtó ne legyen nyitva)
                        ¤
a betegszobában keletkezett összes hulladékot, használt eszközt, és a
kommunális hulladékot is az ott elhelyezett veszélyes hulladék- gyűjtőbe kell
ledobni
                        ¤
szennyes ágynemű gyűjtése: „fertőző” felirattal és leltárral ellátott
zsákba helyezni
                        ¤
folyamatos fertőtlenítő takarítás a kórokozó függvényében választott szerrel
                        ¤
ugyanez vonatkozik a beteg élelmezési eszközeinek kezelésére
                        ¤
Látogatás rendje: lehetőleg csak közvetlen hozzátartozó; a kórt.
rendszabályainak összessége rá is vonatkozik.
12.
kidolgozott aszepszis- antiszepszis tétel
Munkahelyére új dolgozót vesznek fel és
Önre bízzák, hogy tájékoztassa kollégáját a munka-, tűz-, környezetvédelmi és
egészségvédelmi szabályokról! Tájékoztassa kollégáját, hogy munkahelyén milyen
munka-, tűz-, környezetvédelmi és egészségvédelmi szabályokat kell betartania!
A tájékoztató során az alábbi szempontokra
térjen ki:
–       munkavédelem
feladata, fő területei
–       az
egészséges munkakörülmények szempontjai az egészség védelmében, egyéni
védőeszközök alkalmazása
–       munkavédelmi
eljárások az egészségügyi ellátó rendszerekben
–       tűzvédelmi
jogszabályok és rendelkezések, tűzvédelmi feladatok, teendők tűz és robbanás
esetén
–       az
egészségügyi ellátó rendszerek tevékenységéből származó környezetszennyező
anyagok kezelése,
     ezekre
vonatkozó előírások, szabályok
___________________________________________________________________________
1. Munkavédelem feladata, fő területei
Feladatai:
– meg kell határozni a követelményeket, a
követelmények kielégítésének ellenőrzését és az ellenőrzés módját (jogi- és
igazgatási szabályok)
– meg kell valósítani a megelőzés helyi
feladatait, ehhez műszaki és higiénés intézkedések és eszközök szükségesek
-a dolgozókkal meg kell ismertetni a
munkavédelmi szabályokat és meg kell győzni őket azok szükségességéről
Fő területei:
– munkabiztonság
– munkaegészségügy (mentálhigiéné,
foglalkozás egészségügy)
2. Az egészséges munkakörülmények
szempontjai az egészség védelmében, egyéni védőeszközök alkalmazása
– egészséget nem veszélyeztető,
biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételei
– megfelelő légcsere, világítás,
hőmérséklet
– az egészséget nem károsító határértékek
kidolgozása (pl.: zajszint, sugárzási szint)
– egyén teherbírásához kiosztott
munkafeladatok
– munkahelyi öltöző, mosdó, fürdő,
illemhelyiségek megfelelőek legyenek
– legyen étkező, vagy étkezésre alkalmas
helyiség
Védőeszközök:
– minden védőeszközt rendeltetésének
megfelelően kell használni
– az egyszer használatos védőeszközt
használat után az arra kijelölt helyre kell ledobni
– orr- szájkendőt naponta legalább egyszer
cserélni kell
-a többször használatos védőeszközt
használat után le kell fertőtleníteni
-a munkaruha tisztítását a munkahelyen
kellene megvalósítani
– ilyen eszközök: védőköpeny- védőruha,
gumikesztyű, fóliakesztyű, szemüveg, védőkötény, sapka, lábzsák, orr-
szájkendő.
3. Munkavédelmi eljárások az egészségügyi
ellátórendszerben
– munka alkalmassági vizsgálat
– munka- és tűzvédelmi oktatás
– ismétlődő munka- és tűzvédelmi oktatás
– rendkívüli munka- és tűzvédelmi oktatás
– munkabalesetek, üzemi balesetek
jegyzőkönyvbe vétele, kivizsgálása
4. Tűzvédelmi jogszabályok és
rendelkezések
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 35/1996. (XII.29.) BM rendelet az
Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
– aki tüzet, vagy annak közvetlen
veszélyét észleli, ill. arról tudomást szerez, köteles azt elsősorban a
tűzoltóságnak késedelem nélkül jelezni
-a tűzjelzési kötelezettség elmulasztása
szabálysértés
– tűz esetén a tűzoltást az állampolgárok
minden rendelkezésre álló eszközzel kötelesek segíteni
-a nyilvános távbeszélő állomás díjtalanul
hívható: 105
-a hamis tűzjelzést a törvény bünteti
-a tűzjelzés módjai közül mindig a
legalkalmasabbat kell választani (élőszóval, hangjelzéssel, tűzjelző berendezés
használatával)
– észlelt tűz bejelentésénél mindig
pontos, megbízható információkat kell adni
-a tűzjelző berendezés intézményen belül
könnyen felismerhetőek legyenek (szabvány szerint élénkpiros) és
működőképességét évente rendszeresen szakemberrel
ellenőriztetni kell
-a munkáltatóknak gondoskodniuk kell a
tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a veszélyhelyzetek
megelőzésének és elhárításának feltételeiről
-a munkáltatók kötelesek:
– a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló-
jogszabályokban, rendelkezésekben előírt- tűzvédelmi berendezést, készüléket,
felszerelést, technikai eszközt
állandóan            üzemképes
állapotban tartani
            ¤
a tűzoltóság részére a helyszíni gyakorlatokat lehetővé tenni
            ¤
a munkavállalók oktatását biztosítani
            ¤
a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét biztosítani
5. Tűzvédelmi feladatok, teendők tűz és
robbanás esetén
– emberélet mentése
– tűz bejelentése
– éghető anyagok eltávolítása a közelből
– tűzoltás megkezdése (a rendelkezésre
álló eszközökkel: víz, tűzoltó homok, tűzoltó pokróc, tűzoltó készülék: víz,
hab, por, szén- dioxid)
6.Az egészségügyi ellátó rendszerek
tevékenységéből származó környezetszennyező anyagok kezelése, ezekre vonatkozó
előírások, szabályok
Kezelés folyamata:
¤ gyűjtés
¤tárolás
¤ szállítás
¤ előkezelés
¤ ártalmatlanítás
– célszerű intézményi gyűjtőhelyet
kialakítani
-a keletkezett veszélyes hulladékról
nyilvántartást kell vezetni
Különleges kezelést igénylő (fertőző)
hulladékok:
            ¤
Használt, éles, hegyes eszközök, amelyek fertőzött mikroorganizmusokkal
szennyezettek, vagy feltételezhetően szennyezettek (inj. tűk, infúziós/
transzfúziós szerelék, vágó, szúró, éles eszközök, ampullák, tárgylemezek)
            ¤
Humánbiológiai anyagok: vér, vérkészítmények, műtéti és más orvosi
beavatkozások során fennmaradó, fel nem ismerhető emberi testrészek és
szervmaradványok, váladékok és ezek maradványai
            ¤
Betegápolási hulladékok (kötszerek, rögzítések, egyszer használatos ruha,
lepedő, katéter)
            ¤
Citosztatikummal szennyezett anyagok, eszközök (ágynemű, kötszer, kesztyű,
vizeletgyűjtő tasak, stb.)
Biológiai hulladék (nem fertőző)
– Kezelés: temetés, lakossági
hulladékégető, krematórium
– Gyűjtőeszközök: folyadék- tömören záró
műanyag edény (badella)
Éles (nem fertőző)
– Kezelés: gőzös fertőtlenítés követő
hasznosítás, lakossági hulladékégető
– Gyűjtőeszközök: műanyagból, vagy fémből
készült szúrásálló, többször használható gyűjtőedény
Egyéb veszélyes hulladék
– Kezelés: veszélyes
hulladékártalmatlanítási módszerek
– Gyűjtőeszközök: a hulladék
halmazállapotának megfelelő gyűjtőedényben
Lakossági hulladékkal megegyező részek
– Kezelés: lakossági hulladék elhelyezési
eljárások
– Gyűjtőeszközök: 1,1 köbméteres
konténerben
Fertőző hulladékok (biológiai és éles hulladékok
is)
– Kezelés: veszélyes hulladék égető,
alternatív eljárások: gőzös fertőtlenítés, száraz hőkezeléses, vegyi kezeléses
eljárások
– Gyűjtőeszközök: zsák: polietén, 0,06 mm
vastag, sárga, megfelelő jelöléssel. Az éles eszközök részére szúrásálló műanyag,
vagy papírdoboz.
Vegyi, mérgező, Citotoxikus szerek
– Kezelés: veszélyes hulladékégető
– Gyűjtőeszközök: a hulladék
halmazállapotának megfelelő gíűjtőedénybe

IDŐPONTOT KÉREK MOST!