http://norbimasszor.hu
Ápolói szakosodás Európában :
            – pszichiátria
            – gyerekápoló
            – közösségi ápoló
            – anaesthesia 
            – vezető képzés
            – műtős asszisztens
            – rehabilitáció
            – szülésznő
            – intenzív ápoló
           
a, A felnőttoktatás jellemzői, különös tekintettel a távoktatásra
Andragógia : a felnőttek képzésével, továbbképzésével foglalkozó tudományág, melynek fő vezérfonalát az élethosszig tartó tanulás jellemzi.
Feladatai :
            – pótló
            – továbbfejlesztő
            – korrekciós
            – kompenzáló
            – munkerőpiaci
            – általánosan művelő
            – a társadalmi mobilitást elősegítő
            – személyiségfejlesztő feladatokat jelöl meg e tudományterület céljaként.
A felnőttek motíválása :
            * eltér a gyermekek motíválási módszereitől, melyet hat befolyásoló tényező határoz
                        meg :
                        – attitűd : ami az emberi viselkedést jelentősen meghatározza, s a korábbi
                                   tanulási tapasztalatokból táplálkozik.
                        – szükség : mely a tudás, az elismerés, a pénz irányába mozgatja a tanulókat.
                        – bíztatás : növeli a felnőttek tanulási kedvét és aktivitását.
                        – kompetencia : a tudás által megszerzett alkalmasság növekszik, mely egyik
                                   legfontosabb tényezője a felnőttek tanulási motívációjának.
A felnőttek tanulásának jellemzői :
            1. a felnőttek akarnak tanulni és az érettségnek megfelelően az önállóság
                        törvényszerűsége érvényesül
            2. a felnőttek korábbi tapasztalataikra építetten hatékonyan tanulnak a tapasztalati
                        tanulás módszerével
            3. a felnőttek tisztában vannak a tudás fontosságával
            4. a felnőtt érdekelt a tanulásban, tudását használni akarja.
A felnőttkori tanulás törvényszerűségei :
            – a felnőttek tanulási képességei függnek a korábbi tanulmányoktól
            – a belső motívációk erősek, kitartó tanulásra ösztönöznek
            – nagyon fontos a pozitív megerősítés
            – a tananyag rendezettsége, átláthatósága kiemelten fontos elem
A felnőtt tanulás stílusjegyei :
            – egyéni módszere van az információ elraktározására
            – problémaközpontú, életszerű
            – azonnali elismerésre vágyik
            – egyéniségre szabott tanulási elképzelése van
            – önálló

IDŐPONTOT KÉREK MOST!