http://norbimasszor.hu

alaki sajátságuk szerint:
– csigolyák (vertebrae)
A törzs tengelyét képező gerinc (columna vertebralis) csontos elemei.
– bordák (costae)
– mellcsont (sternum)

Részt vesznek: a csontos mellkas (thorax) felépítésében.

Csigolyák: Megközelítőleg egyforma alakú és szerkezetű csontok.
Minden csigolya (vertebra) egy-egy porckorong közvetítésével kapcsolódik a szomszédos csigolyához.

Részei:
– csigolyatest (corpus vertebrae) Szivacsos csontból álló rövid, bab alakú henger. Felső és alsó felszínét vékony üvegporc borítja.
– csigolyaív (arcus vertebrae)
A csigolyatesthez gyűrű alakban kapcsolódnak, hátul a tövisnyúlványban találkoznak. Oldalt csigolyaközti lyuk van, (foramen intervertebrale). Itt lépnek ki a gerincvelői idegek. A csigolyatest és a csigolyaív csigolyalyukat (foramen vertebrale) fog közre.Az egymás fölött elhelyezkedő csigolyalyukak együttesen a csontos gerinccsatornát (canalis vertebralis) alakítják ki. Ebben foglal helyet a gerincvelő.
– nyúlványok a csigolyaívről erednek más csigolyákkal ízesülnek, az  izmoknak tapadási felületet nyújtanak.
Részei:
– oldalirányú harántnyúlvány (processus transversus)
– hátrafelé néző tövisnyúlvány (processus spinosus) élőben jól tapintható
– a felfelé és lefelé irányuló – izületi felszínnel rendelkező – izületi nyúlványok (processus articularis)

Felosztásuk:

Valódi csigolyák ( önálló csontok.)
Három csoport:
– 7 nyakcsigolya (vertebra cervicalis)
– 12 hátcsigolya (vertebra thoracalis)
– 5 ágyéki csigolya (vertebra lumbalis)

Álcsigolyák: csak a fejlődés folyamán különülnek el egymástól, annak befejeztével egymással összenőnek, összecsontosodnak.
– 5 keresztcsonti (os sacrum)
– 4-6 farkcsigolya (os coccygis)

Csigolyák jelölése: a gerincszakasz latin nevének kezdőbetűje (C., Th. Vagy D., L. S. Co.) és a csigolya adott szakaszon belüli sorszáma (római számmal)

Porckorongok jelölése: melyik két csigolya között helyezkednek el (pl.: L.IV/L.V.)

Bordák:  Karcsú, ívben hajlított, hosszú, lapos, abroncsszerű csontok.
Elülső része felnőtt korban is porcos marad (bordaporc). Ez nagyban fokozza a borda (costa) rugalmasságát. A bordák hátsó végén található a bordafejecske, mely a hátcsigolya testével alkot izületet.

A 12 hátcsigolyához 12 borda kapcsolódik, ebből
– 7 pár ún. valódi borda ( közvetlenül a szegycsonthoz kapcsolódnak bordaporcokkal.)
– 3 pár ún. álborda ( közvetlenül a hetedik bordapár porcán keresztül csatlakoznak a szegycsonthoz.)
– 2 pár ún. repülőborda v. lengőborda ( csak a hátcsigolyákhoz csatlakoznak)

Mellcsont (szegycsont)
A mellkas elülső falát képezve, középen elhelyezkedő lapos csont. Egészében kitapintható.

Három részből áll:
– felül a markolat
– középen a test
– alul a kardnyúlvány

Izületet képez:
– a markolat a kulcscsonttal
– a test a felső hét pár bordával

IDŐPONTOT KÉREK MOST!