http://norbimasszor.hu
Egészségügyi adat fogalma:Az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó-hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).
Adatkezelés:
Személyes adatokon végzett bármely művelet
Kép- és hangfelvétel, fénykép készítése személyes adatok kezelésének minősül
Az adatvédelmi törvény terjedelmes, de nem kimerítő felsorolást tartalmaz
A „kifecsegés”, „kikiabálás” is jogsértő (adatbiztonsági követelmény megsértése)
Az adatkezelés célja:
az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is,
az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
a betegjogok érvényesítése.
A beteg adatait bizalmasan kell kezelnie mindenkinek, aki a gyógyítása során kapcsolatba kerül vele. Az egészségügyi intézmények egymás között továbbadhatják a beteg adatait, ha erre a gyógykezelés érdekében szükség van, az egészségügyi hálózaton kívülre adatokat azonban csak a beteg hozzájárulásával továbbíthatnak. Nem kérik azonban a beteg hozzájárulását, ha az adattovábbítást más személy életének, testi épségének, egészségének védelme teszi szükségessé, és akkor sem, ha a saját egészségének érdekében az őt gondozó személlyel kell adatokat közölni.

IDŐPONTOT KÉREK MOST!